Wat houdt de geboden hulp in?

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden door contact op te

nemen met één van de FACTOR ZEVEN-adviseurs.

Op basis hiervan worden ondernemers uitgenodigd voor een pitch. Na deze pitch krijgt men vanuit alle disciplines direct feedback en een eerste advies. Aansluitend wordt bepaald of er een vervolgtraject komt.

Aanbod en aanpak FACTOR ZEVEN:

  1. Pitchsessie: De kandidaat geeft een pitch van maximaal 5 minuten. FACTOR ZEVEN geeft dan direct na de pitch  in maximaal 1 uur haar eerste terugkoppeling, bevindingen en advies.
  2. FACTOR ZEVEN selecteert een de ondernemers waarvoor FACTOR ZEVEN iets kan betekenen en deze worden voor een vervolgsessie uitgenodigd. Er wordt een vervolgopdracht aan de kandidaat gegeven.
  3. De kandidaat gaat aan de slag met de vervolgopdracht en bereidt zich voor op de advies-sessie.
  4. Advies-sessie: De kandidaat brengt verslag uit over de vervolgopdracht. Wederom krijgt de kandidaat van FACTOR ZEVEN een terugkoppeling en advies. Deze sessie duurt circa 1 uur.
  5. Indien daarvoor aanleiding mocht zijn of dit bijvoorbeeld wenselijk is gezien de vraagstukken die er liggen, besluit FACTOR ZEVEN of er mogelijk nog een vervolgadvies-sessie komt of dat het wenselijk is dat er door 1 of meerdere professionals een privé-sessie zal plaatsvinden (ongeveer 1 uur). Dit traject wordt concreet met de kandidaat afgestemd.
  6. Jaarlijkse FACTOR ZEVEN-dag