Pitch

In de pitch die de basis is voor de hulpvraag en de begeleiding, dient de kandidaat een toelichting te geven op de navolgende aspecten:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • Historie van de onderneming
  • Bedrijfsactiviteit
  • Toegevoegde waarde
  • Marktpositie
  • Toekomstperspectief
  • Wat is de concrete advies/hulpvraag?

FACTOR ZEVEN verlangt van haar kandidaten dat deze zich goed voorbereiden en concreet te zijn in hun adviesbehoefte of hulpvraag zodat de begeleiding efficiënt kan worden vormgegeven.

De advies-sessie: Wij verlangen van de kandidaat dat deze aan de slag gaat met  de vervolgopdracht en zich voorbereidt op de adviessessie. Hoe concreter de kandidaat is, hoe meer FACTOR ZEVEN een bijdrage kan leveren.

Wat is de tegenprestatie?

Van de geselecteerde ondernemers verwacht FACTOR ZEVEN als tegenprestatie enkel deelname aan een door FACTOR ZEVEN te organiseren goede doelen dag.

Daarnaast wil FACTOR ZEVEN op enig moment een beroep op de geselecteerde ondernemers kunnen doen om met zijn of haar expertise weer een andere ondernemer te kunnen helpen. Ook waardeert FACTOR ZEVEN dat de geselecteerde ondernemer zijn of haar ervaringen met FACTOR ZEVEN deelt door een kort verslagje te schrijven dat kan worden geplaatst op de website van FACTOR ZEVEN en haar LinkedIn pagina.